Pozvánka na valnou hromadu spolku Hvězdárna Olomouc

Vážení kolegové

Jako předseda spolku Hvězdárna Olomouc, z. s., IČO: 70630984, se sídlem Dělnická 120/42, Neředín, 779 00 Olomouc, zaps. v rejstříku spolků vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 4798, si Vás tímto dovoluji pozvat na valnou hromadu, která se bude konat: dne 2.11.2021 od 16:30 hod. v prostorách restaurace Avion na adrese Politických vězňů 2, Olomouc  

Program:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti spolku

3. Informace o hospodaření spolku

4. Diskuze

5. Závěr


V Mrsklesích dne 17.10.2021
Jan Šustek předseda spolku