Lošov – historie

Z historie hvězdárny

Podnět k vybudování hvězdárny vzešel od Josefa Sienela, řídícího učitele zdejší školy. V roce 1951 došlo při osvětové besedě k založení astronomického kroužku a v roce 1954 byla stavba hvězdárny zahájena. Hrubá stavba byla hotova v roce 1955, avšak ještě téhož roku musel Josef Sienel nedobrovolně odejít na jiné působiště a výstavba se na čas zastavila. Teprve v průběhu roku 1956 byly pod vedením nového řídícího učitele Jaroslava Dohnala práce na hvězdárně obnoveny a spěly k dokončení. Slavnostní otevření hvězdárny se konalo za velkého zájmu lošovských občanů v neděli 14. července 1957.

soucasnost-02-Hvezdarna_nekdy_v_roce_1957
Hvězdárna někdy v roce 1957

S příchodem 60. let minulého století začalo nadšení členů astronomického kroužku pozvolna opadávat. Hvězdárna byla využívána příležitostně, chátrala, nakonec došlo k vloupání a celkové devastaci. Až v polovině 70. let minulého století nastal obrat k lepšímu. Zásluhou astronoma amatéra Jiřího Konečného byla v roce 1976 zahájena rekonstrukce a hvězdárna začala opět sloužit svému účelu.

soucasnost-03-Pred_dokoncenou_konstrukci_kopule
Před dokončenou konstrukcí kopule

Od roku 1980 měla hvězdárna postupně několik zřizovatelů – Park kultury o oddechu, Okresní kulturní středisko a krátce Městské kulturní centrum. Koncem roku 1991 se hvězdárna stala majetkem Univerzity Palackého a v polovině roku 2005 se jejím novým majitelem stalo občanské sdružení Hvězdárna Olomouc.

soucasnost-04-Ze_slavnostniho_otevreni_hvezdarny
Ze slavnostního otevření hvězdárny

V roce 2007 byla hvězdárna u příležitosti padesátého výročí otevření pojmenována po svém zakladateli.